Myšlenka na den: Horlivost znamená milovat Pána celým svým srdcem, ne jen jeho polovinou; celou svou myslí, ne jen její polovinou; celou svou silou, ne jen její polovinou. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz