Myšlenka na den: Vzorem modlitby je božský Obyvatel svatostánku. On neustále ukazuje nebeskému Otci rány na svých rukou a na svých nohou – modlí se za nás. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz