Myšlenka na den: Když nás Hospodin vede po nějaké cestě, rozsévá na ni milosti. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz