Myšlenka na den: Když nám něco leží na srdci, často na to pamatujeme a přichází nám to na mysl i při modlitbě… Pozvěme Ježíše, aby si učinil příbytek v našem srdci. bl. Jakub Alberione www.paulinky.cz